บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018

การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงผู้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 3 ประเภท ในฉบับนี้ผมขอพูดถึงวิธีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์บ้างนะครับ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้หลักการการโจมตีของเหล่า Hackers เพื่อให้ตระหนักและหาทางป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเหล่านี้ครับ โดยการโจมตีแบบแรก ผมขอเริ่มจากพื้นฐานของระบบความปลอดภัย กล่าวคือ การโจมตีรหัสผ่าน เมื่อพูดถึงการโจมตีรหัสผ่าน (Password Cracking) หลาย ๆ คน อาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและสามารถทำได้ง่าย ซึ่งก็ถือว่าถูกครับ แต่ถูกไม่หมด เพราะการโจมตีนี้มีหลายรูปแบบ มีตั้งแต่วิธีที่ง่ายจนอาจจะคิดไม่ถึงกัน จนกระทั่งวิธีที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงเข้ามาคำนวณและวิเคราะห์รหัสผ่าน      1. Shoulder Surfing แปลตรงตัวก็คือ การมองข้ามไหล่เพื่อนเพื่อจำรหัสผ่านขณะพิมพ์นั่นเอง วิธีนี้จะรวมถึงการโจรกรรมรหัส ATM โดยใช้กล้องติดที่เครื่อง ATM ด้วยครับ     2. Password Guessing เป็นการคาดเดาว่า เป้าหมายจะใช้รหัสผ่านอะไรโดยอาจจะวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนตัวของคนผู้นั้น เช่น วันเดือนปีเกิด ชื่อบุคคล ใกล้ตัว เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น โดยอาจรวมถึงการวิเคราะห์เทคนิ