บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021
รูปภาพ
            หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า Virtual Reality (VR) หรือ Augmented Reality (VR) มาบ้างแล้วนะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมข้อกล่าวถึงเทคโนโลยีทั้ง 2 และเทคโนโลยีข้างเคียงอีกเทคโนโลยีคือ Mixed Reality (MR) โดยทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกรวม ๆ ว่า Extended Reality (XR) นั่นเอง        VR เป็นเทคโนโลยีที่สร้างโลกเสมือนขึ้นให้ผู้ใช้งานระบบได้สัมผัสถึงสภาพแวดล้อมใหม่ที่แยกออกจากสภาพแวดล้อมในโลกความเป็นจริง ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบภาพจำลอง 3 มิติผ่านทางการมองเห็น ได้ยิน สัมผัส หรือแม้กระทั่งการรับรู้ผ่านกลิ่น        AR เป็นเทคโนโลยีในการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองซ้อมทับกับสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง ภาพ 3 มิติจะถูกสร้างขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ้อนลงบนภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพหรือกล้องวิดีโอทำให้เกิดเป็นภาพซ้อนกันระหว่างวัตถุเสมือนและสภาพแวดล้อมจริง เทคโนโลยี AR สามารถผ่านภาพและเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงโลกเสมือนซ้อนทับนี้ได้        MR เป็นแนวคิดในการผสมผสานสิ่งเสมือนและสภาพแวดล้อมจริงเข้าด้วยกันคล้ายกัน AR แต่จะมีการนำวัตถุบางอย่างเข้าม