บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Sensor Network (WSN)

รูปภาพ
           ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Wireless Sensor Network ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Wireless network, Peer-to-Peer, และ Ad hoc network           Wireless Sensor Network เรียกย่อ ๆ ว่า WSN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Sensor จำนวนมากผ่านเครือข่าย โดยการพัฒนา WSN นี้มีแนวคิดมาจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ไม่สามารถสร้างเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ ได้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในทุ่งกว้าง การตรวจสอบระดับน้ำ หรือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดซึนามิ เป็นต้น           WSN ประกอบด้วยอุปกรณ์ Sensor จำนวนมากที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารผ่านการส่งต่อข้อมูลให้กับอุปกรณ์ Sensor ตัวอื่น ๆ ไปยัง Gateway ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสู่เครือข่ายของผู้ใช้งานหรือระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ Sensor แต่ละตัวจะต้องมีความสามารถในการวัดค่าและส่งต่อข้อมูล อีกทั้งยังต้องมีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องต่อสายไฟหรือนำไปชาร์ตไฟ เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่กว้างที่ไม่สามาร