บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NB-IoT

รูปภาพ
ต่อเนื่องในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีอีกชนิดที่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ครับ โดยเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยแล้ว เทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า Narrow Band Internet of Things (NB-IoT)                                                                             ภาพ :  https://www.astri.org/tdprojects/narrowband-internet-of-things-nb-iot/     ก่อนที่ผมจะพูดถึง NB-IoT ผมคงต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีก่อนหน้าก่อนครับ กล่าวคือ Internet of Things (IoT) นั่นเอง IoT เป็นเทคโนโลยีที่ขยายการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครือข่ายไปสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่ว ๆ ไป เช่น ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ โทรทัศน์ หลอดไฟ ประตูบ้าน ตู้เสื้อผ้า ไม้กวาด ฯลฯ ทั้งนี้เทคโนโลยี IoT ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลและควบคุมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ จากระยะไกล และยังสามารถเชื่อมต่อการควบคุมการทำงานกับระบบ AI เพื่อให้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ตู้เย็นที่ใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ AI จะสามา