บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2021

ระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charging)

รูปภาพ
  ระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย ( Wireless Charging ) ที่มา :  https://cacm.acm.org/ เทคโนโลยีชาร์จไฟแบบไร้สาย ( Wireless Charging ) ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2437 โดยแต่เดิม เทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า Inductive Charging และถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า โดยขดลวดโลหะต้นทาง ( Transmitter Coil ) จะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบวงขดลวดไปยังขดลวดโลหะปลายทาง ( Receiver Coil ) ทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าไหลเวียนในวงขดลวดปลายทาง แต่ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชาร์จไฟแบบไร้สายนี้ เช่น การสูญเสียพลังงาน ความล่าช้าในการชาร์จไฟ และปัญหาความจุไฟของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างน้อย ทำให้เทคโนโลยีนี้ถูกลืมเลือนไปกว่า 80 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการรื้อเอาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่อ และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ได้มีการออกมาตรฐาน Qi สำหรับระบบการชาร์จไฟแบบไร้สาย และได้มีผลิตภัณฑ์สำหรับชาร์จไฟอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่เรามีใช้ในปัจจุบัน   Wireless Charging นอกจากความสะดวกสบายของผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องต่อสายในการชาร์จไฟแล้ว ยังมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากพื้นผิวขอ