บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021

Barcode vs QR code

รูปภาพ
          ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor) และเทคโนโลยีการถ่ายภาพทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยเทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่ออ่านด้วย Sensor และกล้องถูกพัฒนาขึ้นใน 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ Barcode และ QR code ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบ 1 และ 2 มิติ                 Barcode เป็นการเก็บข้อมูลแบบมิติเดียวโดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นเส้นทึบดำ โดย Barcode สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร ขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นทึบและการเข้ารหัส (Encode) โดยส่วนใหญ่ Barcode ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปมักจะเป็นแบบตัวเลขล้วน ส่วน Barcode ที่ใช้เก็บข้อมูลตัวอักษรจะใช้เฉพาะส่วนเพราะเป็น Barcode ที่ไม่มีมาตรฐานกลางในการใช้งาน ทำให้ต้องมีการตั้งค่าที่เครื่องอ่านให้อ่านตรงตามวิธีการ Encode ด้วย เช่น Plessey code ถูกสร้างขึ้นใช้งานในประเทศกลุ่มยุโรปและถูกพัฒนาต่อเป็น MSI, Anker, และ Telxon barcodes หรือ Code 39 เป็นการเข้ารหัสของ Barcode ชนิดแรก ๆ ที่มีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษให้ใช้งานได้ทั้งหมด 43 ตัวอักษร ซึ่งภายหลังถูกพัฒนาต่อเป็น Code 93 ที่อ้างอิงการเข้ารหัสแบบ ASCII ทำให้มีตัวอั