บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (ต่อ

รูปภาพ
 ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายมีรูปแบบการเชื่อมต่อหลัก ๆ 2 รูปแบบคือ การเชื่อมต่อผ่านเครื่องแม่ข่าย (Client-Server) และการเชื่อมต่อกันเอง (Peer-to-Peer) โดยในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงระบบการเชื่อมต่อแบบ Client-Server ก่อนนะครับ  Client-Server Model เหมาะสำหรับระบบใหญ่ ๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพของระบบสูง โดยผู้ดูแลระบบจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีการตั้งค่าเฉพาะในแต่ละรูปแบบบริการเพื่อให้มีความปลอดภัยของระบบที่สูงด้วย ดังนั้นระบบ Client-Server จะต้องมีการลงทุนที่สูงซึ่งแลกมาด้วยประสิทธิภาพที่สูงนั่นเอง โดยเราสามารถสรุปข้อดีและข้อเสียเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้   ในปัจจุบัน มีการคิดค้นและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้กับ Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการซ่อมบำรุง และเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ยกตัวอย่างเช่น Blade Server เป็นอุปกรณ์ Server Computer ที่มีความสามารถในการถอดเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว โดยมักจะใช้งานร่วมกับระบบการเก็บข้อมูลแบบ