บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

ปัญหาการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่ง

รูปภาพ
           เทคโนโลยีการถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวและเสียงผ่านเครือข่าย Internet หรือ Video Streaming Technology (VST) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง การใช้งานเครือข่าย Internet ในปัจจุบันเกินครึ่งถูกใช้ไปกับการถ่ายทอด Multimedia Files ผ่าน VST          หลาย ๆ คนที่ใช้บริการ VST เพื่อดูภาพยนตร์ ละคร หรือรายการออนไลน์อื่น ๆ บนเครือข่าย Internet อาจจะพบเจอปัญหาภาพค้าง เสียงไม่ตรงกับภาพ หรือการถ่ายทอดก็หยุดนิ่งไปดื้อ ๆ โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะโทษผู้ให้บริการ Internet หรือไม่ก็เว็บไซต์ที่ใช้ถ่ายทอดนั้น ซึ่งจริง ๆ แล้วเงื่อนไขและสาเหตุของความล่าช้าในการถ่ายทอดภาพและเสียงแบบ VST นั้นมีสาเหตุหลัก ๆ หลายสาเหตุ เรียงตามขั้นตอนการส่งทอดข้อมูลดังนี้          1. Multimedia File ต้นฉบับมีปัญหา ทำให้ภาพและเสียงไม่ตรงกัน ขาดช่วง หรือไม่สามารถรับชมได้          2. ระบบ Hardware หรือ Software ของเว็บไซต์ต้นทางมีปัญหา ทำให้การส่งต่อข้อมูลมายังผู้ใช้งานระบบเกิดติดขัด ไม่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจหยุดชะงักเป็นเวลานานได้          3. เว็บไซต์ต้นทางไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน