บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual Router

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Virtualization และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อยอดบน Virtualization อีกเทคโนโลยีหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า Virtual Router Virtual Router เป็นเทคโนโลยีที่นำความสามารถของ Router มาใส่ไว้บน Software บนพื้นฐานของ Virtualization ทำให้สามารถ Route เส้นทางทางเครือข่ายได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Hardware ที่มีราคาค่อนข้างสูงและยังต้องการการดูแลรักษา อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการ ติดตั้ง ตั้งค่า และสำรองข้อมูล ซึ่งอันที่จริงแล้วแนวคิดของ Virtual Router ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เรามีเทคโนโลยีการสร้าง Routing table ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเสมือน Router ขนาดเล็กช่วยให้สามารถแบ่งปัน Internet จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์อีกหลาย ๆ ตัวได้ แต่ในเทคโนโลยีใหม่นี้ Virtual Router ถูกออกแบบให้ใช้ในการ Route เส้นทางของข้อมูลทางเครือข่ายให้กับ Virtual Machines (VMs) ทั้งหลาย ภาพ : www.dzone.com    Virtual Router ทำงานบนเทคโนโลยี Virtualization ควบคู่ไปกับ VMs และ Storage