บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

รูปภาพ
  เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู Adapter และสายชาร์จในตลาดปัจจุบันมีให้เหลือหลายชนิดหลายยี่ห้อ ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาดูการเลือกซื้อ Adapter และสายชาร์จไฟคุณภาพดีให้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันนะครับ สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยอาการชาร์จไม่เข้า อาจเกิดจาก Adapter ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟ ( Current; Ampere ) ได้เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์ และอาจเกิดจากความต้านทาน (Resistance; Ohm) ของสายชาร์จนั้นสูงเกินไป ทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้ไม่มากพอ ส่วนอาการเครื่องรวนขณะชาร์จไฟมักจะเกิดจาก Adapter จ่ายไฟไม่คงที่ หรือ Adapter จ่ายกระแสไฟที่มีความต่างศักย์ ( Voltage; Volt ) ไม่คงที่ ดังนั้น Adapter ที่ดีจึงต้องจ่ายไฟที่มีความต่างศักย์คงที่โดยประมาณ 5 Volts ส่วนสายชาร์จที่ดีจะต้องมีความต้านทานต่ำๆเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีขึ้น จากการทดลองกับอุปกรณ์ชาร์จไฟจำนวนหนึ่งประกอบด้วย Adapter สายชาร์จยี่ห้อต่าง ๆ โดยวัดกระแสไฟและความต่างศักย์ด้วย USB Tester ผลที่ได้ทำให้ทราบว่าราคาของสินค้าอาจจะมีผลกับคุณภาพของการใช้งานอยู่บ้าง โดย Adapter