บทความ

เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology)

รูปภาพ
ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ

ภาพ : https://insights.samsung.com/2017/02/03/sensor-technology-delivers-enhancements-to-homeland-security/
เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์หลากหลายชนิดได้นำไปประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย
      1. เซนเซอร์ด้านกายภาพ (Physical sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่า ระดับ ปริมาณ และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ โดย Physical sensor ใช้เซลล์พิเศษที่มีความไวสิ่งที่ต่อการวัดค่า เช่น แสง, การเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, สนามแม่เหล็ก, แรงโน้มถ่วง, ความชื้น, การสั่นสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟ้า, เสียง และสารพิษ เป็นต้น
2. เซนเซอร์ด้านเคมี (Chemical sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในกา…

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robotic Vacuum Cleaner)

รูปภาพ
    ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ

ภาพ : https://www.officemate.co.th/blog/ ในเทคโนโลยีการทำงานความสะอาดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องถูพื้น โดยการดูดฝุ่นจะขึ้นอยู่กับความแรงของการดูด หัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้น และหัวแปรงเก็บฝุ่นเข้าตัวเครื่อง ซึ่งแน่นอนครับว่าแรงดูดที่สูงกว่าก็จะสามารถเก็บฝุ่นได้ดีกว่า แต่ก็จะมีข้อเสียที่เสียงดังขึ้นด้วย ส่วนหัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้นและหัวแปรงเก็บฝุ่นในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่อง เราจำเป็นจะต้องถอดหัวปัดและหัวแปรงนี้มาทำความสะอาดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการสะสมของฝุ่นและผมจะทำให้ความสามารถในการทำความสะอาดลดลงเรื่อย ๆ ในส่วนของเครื่องถูพื้น ความสามารถในการถูจะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าซึ่งใน…

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยผมได้กล่าวรวมถึงเทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต่อเนื่องจาก IoT นั่นเอง ในจดหมายข่าวฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี IoT กันครับ

(ภาพจาก : https://saixiii.com/what-is-iot-internet-of-things/)
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี IoT มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียว IoT ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายในบางส่วนอีกด้วย นอกจากนี้ระบบ IoT มักจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยเราสามารถสั่งการอุปกรณ์ IoT เหล่านี้ด้วย Application บน Smartphone จากที่ใดก็ได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่อระบบ Internet ยกตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า IoT สามารถตั้งเวลาทำงานและส่งข้อความเตือนการทำงานที่ขัดข้องหรือเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วไปยัง Smartphone ได้ โดยที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหรือจับเวลารอเพื่อไม่ให้ผ้าเปียกอยู่ในเครื่องนานเกินไปจนเหม็นอับ นอกจากนี้เรายังสามารถ Download รูปแบบการซักใหม่ ๆ ได้จาก Application ของเครื่องซั…

โรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Addiction)

รูปภาพ
         ในปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในบางครั้ง Smart phone เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะ Smart phone สามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram, และ Instant messaging อื่น ๆ ด้วย

(ภาพจาก https://www.thespiritsbusiness.com/2016/07/top-10-spirits-brands-on-social-media-2/)
เดิมทีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องการการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง ดังนั้นการที่เราสามารถเข้าถึง Social media ได้ง่ายขึ้นมากในปัจจุบัน ทำให้มีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายขึ้นมากตามไปด้วย เราสามารถสังเกตตนเองได้หากมีอาการเหล่านี้หลายข้อก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะมีปัญหาการติด Social media1.    อยู่กับ Social media มากกว่าที่ตั้งใจไว้2.    ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ Social media มักจะมีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด3.    หากเราพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึง Social media ของตัวเองแต่ไม่สามารถควบคุมได้4.    คิดถึง Social media อยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่ากำลังทำอะไ…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual Router

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Virtualization และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อยอดบน Virtualization อีกเทคโนโลยีหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า Virtual Router
Virtual Router เป็นเทคโนโลยีที่นำความสามารถของ Router มาใส่ไว้บน Software บนพื้นฐานของ Virtualization ทำให้สามารถ Route เส้นทางทางเครือข่ายได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Hardware ที่มีราคาค่อนข้างสูงและยังต้องการการดูแลรักษา อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการ ติดตั้ง ตั้งค่า และสำรองข้อมูล ซึ่งอันที่จริงแล้วแนวคิดของ Virtual Router ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เรามีเทคโนโลยีการสร้าง Routing table ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเสมือน Router ขนาดเล็กช่วยให้สามารถแบ่งปัน Internet จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์อีกหลาย ๆ ตัวได้ แต่ในเทคโนโลยีใหม่นี้ Virtual Router ถูกออกแบบให้ใช้ในการ Route เส้นทางของข้อมูลทางเครือข่ายให้กับ Virtual Machines (VMs) ทั้งหลาย

ภาพ : www.dzone.com Virtual Router ทำงานบนเทคโนโลยี Virtualization ควบคู่ไปกับ VMs และ Storage ทำให้การเชื่อมต่…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtualization และ Docker

รูปภาพ
เทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 ที่ผมจะนำเสนอในจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และบริการต่าง ๆ ทางระบบคอมพิวเตอร์ กว่าทศวรรษที่เราได้นำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้สร้างระบบ Server เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Virtualization ในอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Docker ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ
ภาพ : www.aquasec.com
ก่อนอื่นผมขอกล่าวสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization ก่อนนะครับ Virtualization เป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องบนกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็ได้ โดยระบบการทำงานนี้จะมีชื่อเรียกว่า Virtual Machines (VMs) การทำงานคร่าวๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ 1) Infrastructure คือส่วนของ Hardware ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องขึ้นไป 2) Host OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ 1 เพื่อควบคุมการทำงานของ Hardware 3) Hypervisor เป็นสื่อกลางระหว่าง Host OS และ Guest OS ใช้ในการจำลอง Hardware เสมือน 4…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing

รูปภาพ
เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะกันครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา โดยหลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักคำว่า Cloud computing กันบ้างแล้ว แต่ในที่นี้ผมจะขอสรุปใจความไว้คร่าว ๆ ก่อนที่เราจะมารู้จักเทคโนโลยีรุ่นถัด ๆ มานะครับ
ภาพ : www.cbinsights.com
Cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การใช้งานทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำงานคร่าว ๆ คือระบบจะทำการกระจายการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วอาศัยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลหากันและกัน และมีการแบ่งปันทรัพยากร เช่น Storage, Computing power, Application เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ Cloud computing สามารถประมวลผลงานที่ต้องการทรัพยากรมาก ๆ แต่ไม่ต้องการลงทุนกับอุปกรณ์ Server ที่มีราคาสูงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงส่วนการทำงานนี้จากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet อีกด้วยEdge computing เป็นเทคโนโลยีการกระจายการทำงานคล้ายกับ Cloud computing แต่จะเน้นการนำระบบเก็บข้อมูล (S…