บทความ

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtualization และ Docker

รูปภาพ
เทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 ที่ผมจะนำเสนอในจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และบริการต่าง ๆ ทางระบบคอมพิวเตอร์ กว่าทศวรรษที่เราได้นำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้สร้างระบบ Server เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Virtualization ในอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Docker ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ
ภาพ : www.aquasec.com
ก่อนอื่นผมขอกล่าวสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization ก่อนนะครับ Virtualization เป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องบนกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็ได้ โดยระบบการทำงานนี้จะมีชื่อเรียกว่า Virtual Machines (VMs) การทำงานคร่าวๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ 1) Infrastructure คือส่วนของ Hardware ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องขึ้นไป 2) Host OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ 1 เพื่อควบคุมการทำงานของ Hardware 3) Hypervisor เป็นสื่อกลางระหว่าง Host OS และ Guest OS ใช้ในการจำลอง Hardware เสมือน 4…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing

รูปภาพ
เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะกันครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา โดยหลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักคำว่า Cloud computing กันบ้างแล้ว แต่ในที่นี้ผมจะขอสรุปใจความไว้คร่าว ๆ ก่อนที่เราจะมารู้จักเทคโนโลยีรุ่นถัด ๆ มานะครับ
ภาพ : www.cbinsights.com
Cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การใช้งานทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำงานคร่าว ๆ คือระบบจะทำการกระจายการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วอาศัยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลหากันและกัน และมีการแบ่งปันทรัพยากร เช่น Storage, Computing power, Application เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ Cloud computing สามารถประมวลผลงานที่ต้องการทรัพยากรมาก ๆ แต่ไม่ต้องการลงทุนกับอุปกรณ์ Server ที่มีราคาสูงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงส่วนการทำงานนี้จากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet อีกด้วยEdge computing เป็นเทคโนโลยีการกระจายการทำงานคล้ายกับ Cloud computing แต่จะเน้นการนำระบบเก็บข้อมูล (S…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NG-PON

รูปภาพ
เรายังคงอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 กันต่อนะครับ โดยในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก แต่ที่จริงแล้วบ้านเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีการติดตั้ง Internet จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Next-Generation Passive Optical Network (NG-PON) ไม่มากก็น้อย ภาพ : www.researchgate.net
NG-PON เป็นเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Gigabit Passive Optical Network (G-PON) ซึ่งอาศัยหลักการของ Time-Division Multiplexing (TDM) ในการรวมสัญญาณข้อมูลในเชิงเวลาทำให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถใช้งานเครือข่ายพร้อม ๆ กันได้ G-PON จะถูกเรียกในอีกชื่อว่า TDM-PON โดย G-PON จะใช้ส่งข้อมูลความเร็วสูงระดับ Gigabit ต่อวินาที หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 ปี เทคโนโลยี NG-PON1 ได้ถูกประกาศเป็นมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการรวมสัญญาณแบบ Wavelength-Division Multiplexing (WDM) ในการรวมสัญญาณที่มีความยาวช่วงคลื่นต่างกันเข้าด้วยกัน โดย NG-PON1 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า XG-PON โดน X ในเลขโรมันหลายถึงเลข 10 เนื่องจากทำงานด้วยความเร็วระดับ 10 Gbps และเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ ณ ปัจ…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NB-IoT

รูปภาพ
ต่อเนื่องในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีอีกชนิดที่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ครับ โดยเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยแล้ว เทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า Narrow Band Internet of Things (NB-IoT)
                                                                            ภาพ : https://www.astri.org/tdprojects/narrowband-internet-of-things-nb-iot/

ก่อนที่ผมจะพูดถึง NB-IoT ผมคงต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีก่อนหน้าก่อนครับ กล่าวคือ Internet of Things (IoT) นั่นเอง IoT เป็นเทคโนโลยีที่ขยายการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครือข่ายไปสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่ว ๆ ไป เช่น ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ โทรทัศน์ หลอดไฟ ประตูบ้าน ตู้เสื้อผ้า ไม้กวาด ฯลฯ ทั้งนี้เทคโนโลยี IoT ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลและควบคุมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ จากระยะไกล และยังสามารถเชื่อมต่อการควบคุมการทำงานกับระบบ AI เพื่อให้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ตู้เย็นที่ใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ AI จะสามารถตรวจสอบสิ่งของใน…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน 5G

รูปภาพ
    ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวต่อเนื่องในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 กันต่อนะครับ ครั้งนี้ผมขอพูดถึงเทคโนโลยี 5G ที่หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักหรือคุ้นหูอยู่บ้าง เนื่องจากประเทศไทยของเรามีการใช้งานระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G, 3G, และ 4G มาแล้ว ภาพ : https://www.samma3a.com/tech/en/everything-about-5g/
2G, 3G, 4G, และ 5G คือชื่อที่เราใช้เรียกเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โดย G นั้นย่อมาจากคำว่า Generation เรียกง่าย ๆ ว่ารุ่นที่ 2, 3, 4, และ 5 ตามลำดับ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวในแต่ละรุ่นจะมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ในแต่ละรุ่นจะมีเป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกันดังนี้
2G – เน้นการส่งข้อมูลเสียงคุณภาพสูง, ข้อความ SMS, ข้อความภาพ, และสื่อผสม MMS โดยใช้สัญญาณที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้3G – เน้นการใช้งาน Video call และ Mobile TV4G – รองรับ HD mobile TV, 3D TV, Video conference, เกม, และบริการอื่น ๆ ที่ต้องใช้งาน Internet ความเร็วสูง5G – รองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน
จะเห็นได้ว่าการพัฒน

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Bluetooth 5.0

รูปภาพ
สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ ในจดหมายข่าวฉบับก่อน ๆ ผมมักจะเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาให้เราใช้กันในปีนี้บ้างแล้วกันนะครับ โดยผมขอเริ่มจากเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งาน Smartphone ทั่ว ๆ ไปน่าจะรู้จักกันนั่นคือ Bluetooth ซึ่งพัฒนามาถึง version 5.0 แล้วนะครับBluetooth เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุความยาวคลื่นสั้นในช่วงความถี่ 2.4 - 2.485 GHz โดยถูกใช้งานแพร่หลายเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารไร้สายระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดย Bluetooth มีคุณสมบัติพิเศษด้านความเร็วและความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ อีกทั้งประหยัดพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีทรัพยากรจำกัด

Bluetooth 5.0 ถูกพัฒนาต่อจาก Bluetooth 4.2 โดยความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาได้แก่1.ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้น2.ความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลจาก 1 Mbps เป็น 2 Mbps<

การป้องกันตนเองจากการติด Virus

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับก่อนผมได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขการติด Virus ต่อเนื่องกันนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอ กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากการติด Virus ด้วยวิธีต่าง ๆ ครับ ผมเคยกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus และ Firewall เพื่อป้องกันการติด Virus และการโจมตีต่าง ๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถป้องกัน ตนเองจาก Virus ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้
https://www.freepik.com/
1. ไม่ติดตั้งหรือเปิดโปรแกรมใด ๆ ที่แหล่งที่มาของโปรแกรมหรือไฟล์นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมใด ๆ ที่เรา ต้องการใช้งานได้จาก Search Engine อย่างเช่น Google Yahoo เป็นต้น2. หากเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ บน คอมพิวเตอร์ของเรา เราควรอ่านทุกขั้นตอนของการติดตั้งอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นเราอาจจะได้ของแถม เป็น Adware ติดตั้งบนเครื่องของเราได้3. การเข้าสู่ Website ใด ๆ ควรมีความระมัด ระวัง อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ในกรณีนี้มีตัวอย่างของ Virus ที่เคยแพร่กระจายด้วยการอาศัยความไม่รู้ของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดย Website ที่มีปัญหานั้นจะขึ้น ข้อความเตือนผู้ใช้งานว่า “คอมพิวเตอร์ของคุณติด Virus แ…