บทความ

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual Router

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Virtualization และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อยอดบน Virtualization อีกเทคโนโลยีหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า Virtual Router
Virtual Router เป็นเทคโนโลยีที่นำความสามารถของ Router มาใส่ไว้บน Software บนพื้นฐานของ Virtualization ทำให้สามารถ Route เส้นทางทางเครือข่ายได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Hardware ที่มีราคาค่อนข้างสูงและยังต้องการการดูแลรักษา อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการ ติดตั้ง ตั้งค่า และสำรองข้อมูล ซึ่งอันที่จริงแล้วแนวคิดของ Virtual Router ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เรามีเทคโนโลยีการสร้าง Routing table ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเสมือน Router ขนาดเล็กช่วยให้สามารถแบ่งปัน Internet จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์อีกหลาย ๆ ตัวได้ แต่ในเทคโนโลยีใหม่นี้ Virtual Router ถูกออกแบบให้ใช้ในการ Route เส้นทางของข้อมูลทางเครือข่ายให้กับ Virtual Machines (VMs) ทั้งหลาย

ภาพ : www.dzone.com Virtual Router ทำงานบนเทคโนโลยี Virtualization ควบคู่ไปกับ VMs และ Storage ทำให้การเชื่อมต่…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtualization และ Docker

รูปภาพ
เทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 ที่ผมจะนำเสนอในจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และบริการต่าง ๆ ทางระบบคอมพิวเตอร์ กว่าทศวรรษที่เราได้นำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้สร้างระบบ Server เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Virtualization ในอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Docker ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ
ภาพ : www.aquasec.com
ก่อนอื่นผมขอกล่าวสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization ก่อนนะครับ Virtualization เป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องบนกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็ได้ โดยระบบการทำงานนี้จะมีชื่อเรียกว่า Virtual Machines (VMs) การทำงานคร่าวๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ 1) Infrastructure คือส่วนของ Hardware ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องขึ้นไป 2) Host OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ 1 เพื่อควบคุมการทำงานของ Hardware 3) Hypervisor เป็นสื่อกลางระหว่าง Host OS และ Guest OS ใช้ในการจำลอง Hardware เสมือน 4…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing

รูปภาพ
เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะกันครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา โดยหลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักคำว่า Cloud computing กันบ้างแล้ว แต่ในที่นี้ผมจะขอสรุปใจความไว้คร่าว ๆ ก่อนที่เราจะมารู้จักเทคโนโลยีรุ่นถัด ๆ มานะครับ
ภาพ : www.cbinsights.com
Cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การใช้งานทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำงานคร่าว ๆ คือระบบจะทำการกระจายการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วอาศัยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลหากันและกัน และมีการแบ่งปันทรัพยากร เช่น Storage, Computing power, Application เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ Cloud computing สามารถประมวลผลงานที่ต้องการทรัพยากรมาก ๆ แต่ไม่ต้องการลงทุนกับอุปกรณ์ Server ที่มีราคาสูงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงส่วนการทำงานนี้จากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet อีกด้วยEdge computing เป็นเทคโนโลยีการกระจายการทำงานคล้ายกับ Cloud computing แต่จะเน้นการนำระบบเก็บข้อมูล (S…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NG-PON

รูปภาพ
เรายังคงอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 กันต่อนะครับ โดยในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก แต่ที่จริงแล้วบ้านเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีการติดตั้ง Internet จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Next-Generation Passive Optical Network (NG-PON) ไม่มากก็น้อย ภาพ : www.researchgate.net
NG-PON เป็นเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Gigabit Passive Optical Network (G-PON) ซึ่งอาศัยหลักการของ Time-Division Multiplexing (TDM) ในการรวมสัญญาณข้อมูลในเชิงเวลาทำให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถใช้งานเครือข่ายพร้อม ๆ กันได้ G-PON จะถูกเรียกในอีกชื่อว่า TDM-PON โดย G-PON จะใช้ส่งข้อมูลความเร็วสูงระดับ Gigabit ต่อวินาที หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 ปี เทคโนโลยี NG-PON1 ได้ถูกประกาศเป็นมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการรวมสัญญาณแบบ Wavelength-Division Multiplexing (WDM) ในการรวมสัญญาณที่มีความยาวช่วงคลื่นต่างกันเข้าด้วยกัน โดย NG-PON1 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า XG-PON โดน X ในเลขโรมันหลายถึงเลข 10 เนื่องจากทำงานด้วยความเร็วระดับ 10 Gbps และเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ ณ ปัจ…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NB-IoT

รูปภาพ
ต่อเนื่องในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีอีกชนิดที่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ครับ โดยเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยแล้ว เทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า Narrow Band Internet of Things (NB-IoT)
                                                                            ภาพ : https://www.astri.org/tdprojects/narrowband-internet-of-things-nb-iot/

ก่อนที่ผมจะพูดถึง NB-IoT ผมคงต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีก่อนหน้าก่อนครับ กล่าวคือ Internet of Things (IoT) นั่นเอง IoT เป็นเทคโนโลยีที่ขยายการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครือข่ายไปสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่ว ๆ ไป เช่น ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ โทรทัศน์ หลอดไฟ ประตูบ้าน ตู้เสื้อผ้า ไม้กวาด ฯลฯ ทั้งนี้เทคโนโลยี IoT ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลและควบคุมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ จากระยะไกล และยังสามารถเชื่อมต่อการควบคุมการทำงานกับระบบ AI เพื่อให้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ตู้เย็นที่ใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ AI จะสามารถตรวจสอบสิ่งของใน…

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน 5G

รูปภาพ
    ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวต่อเนื่องในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 กันต่อนะครับ ครั้งนี้ผมขอพูดถึงเทคโนโลยี 5G ที่หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักหรือคุ้นหูอยู่บ้าง เนื่องจากประเทศไทยของเรามีการใช้งานระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G, 3G, และ 4G มาแล้ว ภาพ : https://www.samma3a.com/tech/en/everything-about-5g/
2G, 3G, 4G, และ 5G คือชื่อที่เราใช้เรียกเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โดย G นั้นย่อมาจากคำว่า Generation เรียกง่าย ๆ ว่ารุ่นที่ 2, 3, 4, และ 5 ตามลำดับ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวในแต่ละรุ่นจะมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ในแต่ละรุ่นจะมีเป้าหมายในการพัฒนาที่แตกต่างกันดังนี้
2G – เน้นการส่งข้อมูลเสียงคุณภาพสูง, ข้อความ SMS, ข้อความภาพ, และสื่อผสม MMS โดยใช้สัญญาณที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้3G – เน้นการใช้งาน Video call และ Mobile TV4G – รองรับ HD mobile TV, 3D TV, Video conference, เกม, และบริการอื่น ๆ ที่ต้องใช้งาน Internet ความเร็วสูง5G – รองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน
จะเห็นได้ว่าการพัฒน

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Bluetooth 5.0

รูปภาพ
สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ ในจดหมายข่าวฉบับก่อน ๆ ผมมักจะเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาให้เราใช้กันในปีนี้บ้างแล้วกันนะครับ โดยผมขอเริ่มจากเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งาน Smartphone ทั่ว ๆ ไปน่าจะรู้จักกันนั่นคือ Bluetooth ซึ่งพัฒนามาถึง version 5.0 แล้วนะครับBluetooth เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุความยาวคลื่นสั้นในช่วงความถี่ 2.4 - 2.485 GHz โดยถูกใช้งานแพร่หลายเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารไร้สายระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดย Bluetooth มีคุณสมบัติพิเศษด้านความเร็วและความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ อีกทั้งประหยัดพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีทรัพยากรจำกัด

Bluetooth 5.0 ถูกพัฒนาต่อจาก Bluetooth 4.2 โดยความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาได้แก่1.ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้น2.ความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลจาก 1 Mbps เป็น 2 Mbps<