norobots in Medicine

 

 Nanorobots in Medicine
 

              หลาย ๆ คน อาจจะได้เห็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน เช่น หุ่นยนต์เซิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ติดกล้องสอดส่องความปลอดภัยตามห้างสรรพสินค้า หุ่นยนต์โฆษณารถยนต์ ฯลฯ โดยในทางการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อ เห็นได้จา.กตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 แต่ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมจะกล่าวถึงเทคโนยีหุ่นยนต์อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ช่วยรักษาผู้ป่วย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบกับวงการแพทย์ในอนาคตค่อนข้างมาก เทคโนโลยีดังกล่าวนี้เป็นการส่งหุ่นยนต์ขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ นั่นคือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์จิ๋วในรูปแบบเซลล์ (Cell-like nanorobots)

Nanorobots แบบไม่เคลือบและเคลือบเซลล์เม็ดเลือดแดง 

ที่มา:  https://spectrum.ieee.org/         

             Nanorobots เป็นคำประสมระหว่าง Nanometers และ Robots ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมากระดับนาโนเมตร ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดเข้ากระแสเลือด ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการส่งยาเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเหมาะสำหรับการให้ยากับผู้ป่วยที่มีอาการดื้อยา หรือใช้ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการใช้ยากำจัดเชื้อโรคหรือสารพิษในร่างกายกรณีต่าง ๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบกับร่างกายให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้นักวิจัยจาก University of California ได้ทำการทดลองโดยการส่ง Nanorobots เข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งมีการปล่อยคลื่น Ultrasound แบบอ่อน ๆ ผลทำให้เชื้อโรคที่มีผลเสียต่อร่างกายถูกกำจัด ทั้งยังสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการกำจัดสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี Nanorobots ในทางการแพทย์ยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบประสิทธิภาพและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีนี้อาจจะยังเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่เรายังไม่สามารถใช้ได้ในเวลาอันใกล้นี้

บทความจาก : อาจารย์ ดร. ปิติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5 เมษายน 2565)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.npru.ac.th

เว็บไซต์สาขาวิชา : http://pgm.npru.ac.th/ct/

ดูประวัติผู้เขียน : http://pws.npru.ac.th/pitiphol/

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Sensor Network (WSN)

การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing