บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
           ในช่วงใกล้จะปิดเทอมนี้ นักศึกษาหลาย ๆ คนอาจจะกำลังมองหางานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอด 4 – 8 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักในยุค COVID-19 นี้ อย่างไรก็ตาม โลกเรายังคงหมุนเดินต่อไป ธุรกิจกิจการต่าง ๆ ยังคงต้องเดินหน้าต่อ ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้ก็ยังคงต้องการแรงงานในสายงานนั้น ๆ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมจึงรวบรวมอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานด้านคอมพิวเตอร์ในยุค 2021 ทั้งอาชีพใหม่ ๆ และอาชีพเก่าที่ยังมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ ภาพที่มา : https://www.freepik.com/           1. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง และทำนายแนวโน้มในอนาคต           2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและนำมาพัฒนาเป็นโมเดล (Model) หรือเครื่องมือ (Tools) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น            3. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะต้องเลือกเทคนิคและภาษาให้เหมาะสมกับการออกแบบแต่ละกร

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Vehicular Ad-hoc Network (VANET)

รูปภาพ
                ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Vehicular Ad-hoc Network เรียกย่อ ๆ ว่า VANET ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายประเภทหนึ่งที่ใช้งานบนยานพาหนะที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงครับ ภาพที่มา : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221067071730361X         VANET ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Mobile Ad-hoc Network (MANET) ซึ่งอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ในระบบจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อและสร้างเส้นทางการส่งข้อมูลในตัวเอง แต่ VANET จะเน้นการส่งต่อข้อมูลที่มีระยะเวลาในการส่งข้อมูลไม่นานนัก อีกทั้งจำเป็นต้องค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ เกือบจะตลอดเวลา เพราะอุปกรณ์ในระบบจะอยู่บนยานพาหนะที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูง ทำให้อุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ขึ้นไปจะอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อในช่วงเวลาที่สั้น โดยการรับส่งข้อมูลใน VANET จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ Car-to-Station communication และ Car-to-Car communication          ในการรับส่งข้อมูลของ VANET แบบ Car-to-Station communication จะอาศัยพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น รถยนต์มักจะติดไฟแดงจราจรเป็นเวลานาน หรือช่วงหนึ่งช่วงใด