บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2018

การป้องกันตนเองจากการติด Virus

รูปภาพ
     ในจดหมายข่าวฉบับก่อนผมได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขการติด Virus ต่อเนื่องกันนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอ กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากการติด Virus ด้วยวิธีต่าง ๆ ครับ ผมเคยกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus และ Firewall เพื่อป้องกันการติด Virus และการโจมตีต่าง ๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถป้องกัน ตนเองจาก Virus ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้ https://www.freepik.com/      1. ไม่ติดตั้งหรือเปิดโปรแกรมใด ๆ ที่แหล่งที่มาของโปรแกรมหรือไฟล์นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมใด ๆ ที่เรา ต้องการใช้งานได้จาก Search Engine อย่างเช่น Google Yahoo เป็นต้น      2. หากเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ บน คอมพิวเตอร์ของเรา เราควรอ่านทุกขั้นตอนของการติดตั้งอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นเราอาจจะได้ของแถม เป็น Adware ติดตั้งบนเครื่องของเราได้      3. การเข้าสู่ Website ใด ๆ ควรมีความระมัด ระวัง อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ในกรณีนี้มีตัวอย่างของ Virus ที่เคยแพร่กระจายด้วยการอาศัยความไม่รู้ของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดย Website ที่มีปัญหานั้นจะขึ้น ข้อความเตือนผู้ใช้งานว่า