บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)

รูปภาพ
เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู       เราได้รู้จักกับชนิดของโปรแกรม Anti-virus (AV) กันมาแล้วจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ในฉบับนี้ผมขอกล่าวถึง วิธีการเลือกใช้งาน AV ให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มาใช้กันนะครับ “ใครหลาย ๆ คนอาจจะมีการใช้งาน AV อยู่บ้างแล้ว และน่าจะเคยพบปัญหาว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานช้าลงมากหลังจากเราติดตั้ง AV ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะ AV จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, hard disk drive, memory เป็นต้น เพื่อค้นหาและตรวจสอบการเข้าถึงและเรียกใช้งานไฟล์และ Process ต่างๆว่ามีการทำงานที่ผิดปกติเข้าข่าย Malware หรือไม่ ” โดยการทำงานของ AV จะมีจังหวะการทำงานหลัก ๆ อยู่ 3 แบบคือ    ด้วยเหตุนี้เราจึงควรเลือก AV ที่มีความสามารถขั้นต่ำตรงตามที่เราต้องการเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา เช่น       (1) หากคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ไม่ได้ติดต่อใช้งาน Network หรือ Internet เราสามารถเลือกใช้ AV ที่สามารถใช้งานได้เพียง Manual scanning เพื่อตรวจสอบไฟล์จากอุปกรณ์ภายนอกที่ถูกเชื่อมต่อเข้ามา