บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

การแก้ไขปัญหาการติด Virus

รูปภาพ
ในจดหมายข่าวฉบับก่อนผมได้กล่าวถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการติด Virus ซ่อนไฟล์บน Flash Drive ต่อเนื่องกันนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการติด Virus โดยทั่ว ๆ ไป ในกรณีที่เราสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ของเราติด Virus ครับ https://www.freepik.com/      พื้นฐานการตรวจสอบว่าเครื่องเราติด Virus หรือไม่นั้น คงหนีไม่พ้นการใช้โปรแกรม Anti-virus แต่ในหลาย ๆ กรณี Anti-virus จะไม่สามารถค้นหาและจัดการกับ Virus ได้ เช่น กรณีที่ Virus นั้นใหม่มาก ๆ เป็นต้น แต่เราก็ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกที่จะสามารถจัดการกับ Virus ดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความสามารถของผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ ในที่นี้ผมขอใช้ประสบการณ์ตรงของผมในการอธิบายเป็นขั้นตอนดังนี้               1.    ค้นหาข้อมูลของ Virus นั้นผ่าน Internet โดยเราสามารถใช้ลักษณะอาการของสิ่งที่เราคิดว่าสาเหตุเกิดมาจาก Virus เช่น มีการสร้างไฟล์จำนวนมากขึ้นอัตโนมัติ หรือไฟล์หายไปจาก Flash drive เหลือเพียง Shortcut ไฟล์เดียว เป็นต้น หากเป็นอาการนั้นเป็นอาการของ Virus และมีผู้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้แล้ว เราจะสามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้เ