บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

การตรวจสอบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพ
    ข่าวสารในยุคดิจิตอลมีความรวดเร็วว่องไว ไม่ว่าจะผ่านทาง Email, Website, หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับข่าวสารสามารถเข้าถึงข่าวสารได้โดยง่าย ส่วนผู้ส่งข่าวสารก็สามารถสร้างหรือเขียนข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ในบางครั้งผู้เขียนข่าวสารไม่ได้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้แน่ชัดก่อนมีการเขียนข่าว รวมถึงกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการสร้างข่าวสารเท็จเพื่อให้ผู้รับข่าวสารหลงเชื่อ เพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อสนองความต้องการส่วนตัว ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอนำเสนอวิธีการตรวจสอบข่าวสารที่เราได้เห็นได้รับมา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้สร้างข่าวสารเท็จนั้น ๆ และไม่ส่งต่อข่าวสารผิด ๆ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560     ในการตรวจสอบข่าวสารเบื้องต้นในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการค้นหาข้อมูลใน Internet ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเราสามารถค้นหาข้อมูลจากการใช้คำสำคัญของข่าวนั้น ๆ แล้วค่อย ๆ อ่านข้อมูลจากแต่ละ Website ที่ค้นหาได้ ว่ามีข่าวดังกล่าวมีการเผยแพร่มาจากช่องทางใดบ้าง โดยวิธีนี้จะต้องอาศัยดุลยพินิจส่วนบุคคลค่อนข้างมาก โด