บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2018

Firewall กำแพงกันภัยของระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู      ในจดหมายข่าว 4 ฉบับก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ Malware และการป้องกันภัยจาก Malware ด้วยโปรแกรม Anti-virus แต่ Anti-virus ก็ไม่สามารถป้องกัน Malware ได้ทุกชนิด อีกทั้งภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเพียง Malware เท่านั้น ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอพูดถึงโปรแกรม ป้องกันภัยอีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อเรียกว่า Firewall “Firewall เป็นอุปกรณ์/โปรแกรมที่เลียนแบบชื่อมาจากกำแพงป้องกันไฟ (Fire Walls) โดยให้ความหมายว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันการลุกลามของการโจมตี จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง”   (ภาพจาก www.ipwithease.com)     1. Host-based Firewalls มักจะเป็น Software ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อป้องกันการโจมตี จาก Network ภายนอกและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจจะอยู่ภายในองค์กรเดียวกันก็ได้ โดยการใช้งาน Host-based Firewall นี้สามารถตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายกว่า Network-based Firewalls     2. Network-based Firewalls มักจะเป็น Hardware ติดตั้งอยู่ที่ทางผ่านเข้าออกของแต่ละ Network ซึ่งมักจะมี ความสามารถสูงและม