บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

รูปภาพ
เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู       ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการเลือกใช้โปรแกรม Anti-virus (AV) ต่ออีกหน่อยนะครับ รูปที่ 1 ตารางเปรียบเทียบ AV ยี่ห้อต่าง ๆ จัดอันดับโดย http://www.pcmag.com       จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า Website ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะมีการจัดอันดับความสามารถและความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานไว้ ซึ่งถ้าสังเกตดี ๆ เราจะเห็นว่าอันดับด้านบนนี้มีเพียง AV แบบ Shareware ทั้งหมด ซึ่งก็มีแนวโน้มเป็นจริงตามนั้นครับ เพราะการพัฒนา AV จำเป็นจะต้องใช้กำลังคน กำลังสมอง และกำลังทรัพย์จำนวนมาก อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถระบุได้ว่า AV ยี่ห้อใดที่ดีที่สุด เพราะการจัดลำดับนี้มักจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล แต่เราสามารถรู้ได้ว่า AV ตัวไหนมีความสามารถด้านใดบ้างและยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจาก Virus เองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิต AV ที่ดีจำเป็นต้องพัฒนาและรวบรวม Virus pattern ใหม่ ๆ ใส่เข้าไปกับ AV นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ AV นั้นสามารถตรวจสอบและกำจัด Virus ใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นการเลือกใช้ AV เราจึงควรคำนึงถึง       1) กำลังทรัพย์ของเ