ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 3)

เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู


      ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการเลือกใช้โปรแกรม Anti-virus (AV) ต่ออีกหน่อยนะครับ


รูปที่ 1 ตารางเปรียบเทียบ AV ยี่ห้อต่าง ๆ จัดอันดับโดย http://www.pcmag.com

      จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า Website ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะมีการจัดอันดับความสามารถและความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานไว้ ซึ่งถ้าสังเกตดี ๆ เราจะเห็นว่าอันดับด้านบนนี้มีเพียง AV แบบ Shareware ทั้งหมด ซึ่งก็มีแนวโน้มเป็นจริงตามนั้นครับ เพราะการพัฒนา AV จำเป็นจะต้องใช้กำลังคน กำลังสมอง และกำลังทรัพย์จำนวนมาก อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถระบุได้ว่า AV ยี่ห้อใดที่ดีที่สุด เพราะการจัดลำดับนี้มักจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล แต่เราสามารถรู้ได้ว่า AV ตัวไหนมีความสามารถด้านใดบ้างและยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจาก Virus เองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิต AV ที่ดีจำเป็นต้องพัฒนาและรวบรวม Virus pattern ใหม่ ๆ ใส่เข้าไปกับ AV นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ AV นั้นสามารถตรวจสอบและกำจัด Virus ใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นการเลือกใช้ AV เราจึงควรคำนึงถึง 
     1) กำลังทรัพย์ของเรา หากเรามีข้อจำกัดด้านกำลังทรัพย์ เราสามารถเลือกใช้ AV ที่เปิดให้ใช้บริการได้ฟรี เช่น AV ในรูปที่ 2 ซึ่งอาจจะมี AV บางตัวที่ซ้ำกับ AV ในรูปที่ 1 ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราสามารถใช้ได้นะครับ 
     2) ความสม่ำเสมอของ Virus pattern update เราสามารถสังเกตได้จากความถี่ในการ update ของ AV ที่เราใช้งานนั่นเอง 
     3) ความสามารถของ AV ที่เราจำเป็นต้องใช้ อย่างที่ได้กล่าวถึงในจดหมายข่าวฉบับที่แล้วนะครับ ยิ่ง AV มีความสามารถมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นตามไปด้วย

รูปที่ 2 รายชื่อ AV ที่สามารถใช้บริการได้ฟรี (ภาพจาก http://www.pcmag.com)บทความจาก : อาจารย์ ดร. ปิติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9 กุมภาพันธ์ 2561)
เว็บไซต์ : www.npru.ac.th


 ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

การป้องกันและการแก้ไข Virus ซ่อนไฟล์บน Flash Drive

การเลือกใช้ Firewall