บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NG-PON

รูปภาพ
เรายังคงอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 กันต่อนะครับ โดยในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก แต่ที่จริงแล้วบ้านเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีการติดตั้ง Internet จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Next-Generation Passive Optical Network (NG-PON) ไม่มากก็น้อย   ภาพ : www.researchgate.net    NG-PON เป็นเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Gigabit Passive Optical Network (G-PON) ซึ่งอาศัยหลักการของ Time-Division Multiplexing (TDM) ในการรวมสัญญาณข้อมูลในเชิงเวลาทำให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถใช้งานเครือข่ายพร้อม ๆ กันได้ G-PON จะถูกเรียกในอีกชื่อว่า TDM-PON โดย G-PON จะใช้ส่งข้อมูลความเร็วสูงระดับ Gigabit ต่อวินาที หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 ปี เทคโนโลยี NG-PON1 ได้ถูกประกาศเป็นมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการรวมสัญญาณแบบ Wavelength-Division Multiplexing (WDM) ในการรวมสัญญาณที่มีความยาวช่วงคลื่นต่างกันเข้าด้วยกัน โดย NG-PON1 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า XG-PON โดน X ในเลขโรมันหลายถึงเลข 10 เนื่องจากทำงานด้วยความเร็วระดับ 10 Gbps และเทคโนโลยีที่เร