บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021

การเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม

รูปภาพ
              ในโลกปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถูกเก็บและส่งผ่านให้กันด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้ แต่กลับถูกโจรกรรมนำไปใช้ในทางที่ผิดด้วยหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมจะขอกล่าวถึงขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ข้อมูลส่วนตัวของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นจากการโจรกรรมข้อมูลนะครับ ภาพที่มา : www.freepik.com      ขั้นตอนง่าย ๆ ในขั้นแรกคงหนีไม่พ้นการเลือกเก็บข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ต และเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ส่วนบุคคล ทำให้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมผ่านทางการขโมยซึ่งหน้า หรือถูกเข้าถึงผ่านทางมัลแวร์หรือโปรแกรมโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ ได้ และเมื่อเราต้องการลบหรือทำลายข้อมูลสำคัญดังกล่าว เราก็ควรลบด้วยวิธีที่มีความปลอดภัยสูงทำให้ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ เราสามารถใช้โปรแกรมสำหรับลบไฟล์เข้าช่วยได้ เช่น Eraser, Secure Eraser, Freeraser, File Shredder, SecureDelete, Blank And Secure, SDelete เป็นต้น      ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อม