บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
  เขียนโดย อ.ดร.ปิติพล พลพบู ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงการโจมตีหรือบุกรุกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการขโมย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานหรือการตั้งค่าของระบบ ซึ่งอาจ ทำให้ข้อมูลกลายเป็นเท็จหรือทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ โดยเทคนิคการโจมตีนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดย 1 ในวิธีที่ผู้โจมตีนิยมใช้ที่สุดคือการใช้โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malicious Software; Malware) M alware เป็นชื่อที่ใช้เรียกโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น Virus, Worm, Trojan Horse, Adware, Spyware, Rootkit, ฯลฯ โดย Malware แต่ละชนิดจะมีจุดประสงค์หลัก และวิธีการแพร่กระจายที่แตกต่างกันไปดังนี้ นอกจาก Malware แล้ว ยังมีการโจมตีอื่น ๆ เช่น Hoax การปล่อยข่าวลวงเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนก, Phishing การทำหน้าเว็บปลอมเพื่อล่อลวงให้เหยื่อส่ง Username และ Password หรือข้อมูลบัตรเครดิตไปให้, Password Cracking การเข้าถึงระบบโดยการใช้ Password ของผู้ใช้ซึ่งได้มากจากหลายช่องทาง, Dos & DDoS การโจมตีเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม