บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2020

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Ad-hoc Network

รูปภาพ
          ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักกับเทคโนโลยี Ad-hoc กันไปแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อไร้สายแบบไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เชื่อมต่อกลาง มาในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมจะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก Ad-hoc Network ที่มีชื่อเรียกว่า Mobile Ad-hoc Network (MANET) ครับ       จริง ๆ แล้วเทคโนโลยี MANET และ Ad-hoc Network เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเลยก็ว่าได้ เพียงแต่มีความแตกต่างในด้านการใช้งานและการพัฒนา กล่าวคือ Ad-hoc Network เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปไหน ทำให้การรับสัญญาณของอุปกรณ์มีความเสถียรคงที่อยู่ระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน MANET ถูกพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวกและคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสถานที่ใช้งานมากขึ้น เช่น Smartphone Tablet และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาการเชื่อมต่อแบบ Ad-hoc Network ต้องคำนึงถึงความไม่คงที่ของสัญญาณที่จะได้รับเนื่องจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย อีกทั้งอุปกรณ์แต่ละตัวสามารถปิดตัว พักการเชื่อมต่อ ห

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Ad-hoc Network

รูปภาพ
          ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้วนะครับ เราได้ทำความรู้จักกับระบบการสื่อสารทั้งแบบ Client-Server และ P2P กันแล้ว ตั้งแต่จดหมายข่าวฉบับนี้ เรามาทำความรู้จักการเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ P2P ในรูปแบบต่าง ๆ กันดีกว่าครับ           เครือข่ายไร้สายสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ Infrastructure และ Infrastructureless โดยเครือข่ายแบบ Instructure ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อเข้าหาเครือข่ายอื่น ๆ ส่วนเครือข่ายแบบ Infrastructureless หรือ P2P หรือเครือข่ายแบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก โดยเราสามารถเรียกเครือข่ายแบบ Infrastrutureless แบบง่าย ๆ ได้ว่า Ad-hoc network           Ad hoc เป็นภาษาลาตินแปลว่า “For this” หรือ “For this situation” หรือ “สำหรับในกรณีนี้” ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งชื่อเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบเฉพาะกิจ โดยอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ส่วนใหญ่ เช่น Smartphone, Tablet, Laptop ฯลฯ สามารถจำลองตัวเองเป็น Router เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น Smartphone สามารถสร้าง

Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    แจกฟรี!!! เทมเพลท PowerPoint      แบบสำรวจความประสงค์การเข้ารับฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บทความข่าวสารด้านไอที