บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021

การสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์

รูปภาพ
               การใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของคนในยุคปัจจุบัน ข้อมูลที่สูญหายจากความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลสามารถสร้างความเดือนร้อนรำคาญให้แก่ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ เช่น การลบข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจ การใส่ข้อมูลผิดพลาดแล้วบันทึกข้อมูลทับข้อมูลเดิม หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอพูดถึงการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญที่ถูกลบ บันทึกทับ หรือเสียหายจากการโจมตีครับ ภาพที่มา :www.techtalkthai.com/backup-as-an-it-strategy-with-acronis-backup/          การสำรองข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 แบบ หลัก ๆ ดังนี้          1. การสำรองข้อมูลแบบกำหนดเอง (Manual Backup) เป็นการสำรองข้อมูลครั้งคราว โดยจะถูกสั่งการสำรองข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีข้อดีคือผู้ใช้งานสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะสำรองข้อมูลได้ โดยสามารถเลือกเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานอื่น ๆ แต่ก็มีข้อด้อยคือผู้ใช้งานมักจะลืมสำรองข้อมูล และยังสามารถเกิดกา