บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Social Network (MSN)

รูปภาพ
           ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยี Mobile Social Network ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Wireless Sensor Network (WSN) ที่ผมกล่าวถึงในจดหมายข่ายฉบับที่แล้วนะครับ Mobile Social Network หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MSN เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เครือข่ายปกติทั้งเครือข่าย Internet พื้นฐานและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ โดยหลักการทำงานของ MSN จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย โดยระบบจะทำการเก็บข้อมูลการพบเจอกันของผู้ใช้งานแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าใครพบเจอกับใครบ่อย ๆ แล้วนำไปคำนวณเส้นทางการส่งข้อมูลว่าควรส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ชิ้นใดเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลให้ถึงปลายทางได้    หลักการส่งต่อข้อมูลของ MSN มีแนวคิดมาจากแนวคิดและการทดลองเรื่อง The small world problem ของ Milgram ในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นแนวคิดการสังเกตว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมา มักจะมีความเชื่อมต่อกันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ คนที่มีจุดมุ่งหมายต่างกันที่เดินมาเจอกันจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะรู้จักกันโดยตรง หรือเป็นคนรู้จักของคนรู้จ