บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2019

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtualization และ Docker

รูปภาพ
เทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 ที่ผมจะนำเสนอในจดหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และบริการต่าง ๆ ทางระบบคอมพิวเตอร์ กว่าทศวรรษที่เราได้นำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้สร้างระบบ Server เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี Virtualization ในอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Docker ที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ ภาพ : www.aquasec.com    ก่อนอื่นผมขอกล่าวสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtualization ก่อนนะครับ Virtualization เป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องบนกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็ได้ โดยระบบการทำงานนี้จะมีชื่อเรียกว่า Virtual Machines (VMs) การทำงานคร่าวๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ 1) Infrastructure คือส่วนของ Hardware ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องขึ้นไป 2) Host OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ 1 เพื่อควบคุมการทำงานของ Hardware 3) Hypervisor เป็นสื่อกลางระหว่าง Host OS และ Guest OS ใช้ในการจำลอง

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing

รูปภาพ
เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ในปี 2562 นะกันครับ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องกันมา โดยหลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักคำว่า Cloud computing กันบ้างแล้ว แต่ในที่นี้ผมจะขอสรุปใจความไว้คร่าว ๆ ก่อนที่เราจะมารู้จักเทคโนโลยีรุ่นถัด ๆ มานะครับ ภาพ : www.cbinsights.com    Cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การใช้งานทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำงานคร่าว ๆ คือระบบจะทำการกระจายการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วอาศัยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลหากันและกัน และมีการแบ่งปันทรัพยากร เช่น Storage, Computing power, Application เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ Cloud computing สามารถประมวลผลงานที่ต้องการทรัพยากรมาก ๆ แต่ไม่ต้องการลงทุนกับอุปกรณ์ Server ที่มีราคาสูงได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงส่วนการทำงานนี้จากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet อีกด้วย       Edge computing เป็นเทคโนโลยีการกระจายการทำงานคล้ายกับ Cloud computing แต่จะเ