บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019

เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology)

รูปภาพ
ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ ภาพ : https://insights.samsung.com/2017/02/03/sensor-technology-delivers-enhancements-to-homeland-security/    เซนเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์หลากหลายชนิดได้นำไปประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์เซนเซอร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามคุณสมบัติในการตรวจวัด ประกอบด้วย       1. เซนเซอร์ด้านกายภาพ (Physical sensor) คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่า ระดับ ปริมาณ และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ โดย Physical sensor ใช้เซลล์พิเศษที่มีความไวสิ่งที่ต่อการวัดค่า เช่น แสง, การเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, สนามแม่เหล็ก, แรงโน้มถ่วง, ความชื้น, การสั่นสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟ้า, เสียง และสารพิษ เป็นต้น       2. เซนเซอร์ด้านเคมี (Chemical sen

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robotic Vacuum Cleaner)

รูปภาพ
    ในยุคปัจจุบัน เราคงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยลดขั้นตอน เบาแรงมนุษย์ได้ โดยหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในปัจจุบัน กล่าวคือ เทคโนโลยีเซนเซอร์ นั่นเองครับ ภาพ : https://www.officemate.co.th/blog/     ในเทคโนโลยีการทำงานความสะอาดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องถูพื้น โดยการดูดฝุ่นจะขึ้นอยู่กับความแรงของการดูด หัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้น และหัวแปรงเก็บฝุ่นเข้าตัวเครื่อง ซึ่งแน่นอนครับว่าแรงดูดที่สูงกว่าก็จะสามารถเก็บฝุ่นได้ดีกว่า แต่ก็จะมีข้อเสียที่เสียงดังขึ้นด้วย ส่วนหัวปัดฝุ่นขึ้นจากพื้นและหัวแปรงเก็บฝุ่นในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่อง เราจำเป็นจะต้องถอดหัวปัดและหัวแปรงนี้มาทำความสะอาดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการสะสมของฝุ่นและผมจะทำให้ความสามารถในการทำความสะอาดลดลงเรื่อย ๆ ในส่วนของเครื่องถูพื้น ความสามารถในการถูจะขึ้นอยู่กั

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

รูปภาพ
        ในจดหมายข่าวฉบับก่อนหน้านี้ ผมได้กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยผมได้กล่าวรวมถึงเทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต่อเนื่องจาก IoT นั่นเอง ในจดหมายข่าวฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี IoT กันครับ (ภาพจาก : https://saixiii.com/what-is-iot-internet-of-things/)         คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี IoT มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียว IoT ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายในบางส่วนอีกด้วย นอกจากนี้ระบบ IoT มักจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยเราสามารถสั่งการอุปกรณ์ IoT เหล่านี้ด้วย Application บน Smartphone จากที่ใดก็ได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่อระบบ Internet ยกตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า IoT สามารถตั้งเวลาทำงานและส่งข้อความเตือนการทำงานที่ขัดข้องหรือเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วไปยัง Smartphone ได้ โดยที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหรือจับเวลารอเพื่อไม่ให้ผ้าเปียกอยู่ในเครื่องนานเกินไปจนเหม็นอับ นอกจากนี้เรายังสามารถ Download รูปแบบการซักใหม่ ๆ ได้จาก Appl

โรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Addiction)

รูปภาพ
         ในปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในบางครั้ง Smart phone เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะ Smart phone สามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram, และ Instant messaging อื่น ๆ ด้วย   (ภาพจาก https://www.thespiritsbusiness.com/2016/07/top-10-spirits-brands-on-social-media-2/)          เดิมทีมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องการการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง ดังนั้นการที่เราสามารถเข้าถึง Social media ได้ง่ายขึ้นมากในปัจจุบัน ทำให้มีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายขึ้นมากตามไปด้วย เราสามารถสังเกตตนเองได้หากมีอาการเหล่านี้หลายข้อก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะมีปัญหาการติด Social media          1.    อยู่กับ Social media มากกว่าที่ตั้งใจไว้          2.    ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ Social media มักจะมีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด          3.    หากเราพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึง Social media ของตัวเองแต่ไม่สามารถควบคุมได้