บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2021

Metaverse

รูปภาพ
  Metaverse หรือ จักรวาลนฤมิต       ที่มา: https://tuemaster.com และ https://www.blesssky.com      Metaverse หรือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติคำว่า Metaverse นี้เป็นคำไทยว่า จักรวาลนฤมิต และเขียนในรูปแบบทับศัพท์ว่า เมตาเวิร์ส Metaverse เป็นคำที่ปรากฎขึ้นครั้งแรกในนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Snow Crash ของ Neal Stephenson ในปี ค.ศ. 1992 ว่าด้วยเรื่องการเมืองในโลกอนาคต ผสมกับตำนานของชาวสุเมเรียน และแนวคิดเทคโนโลยี VR โดยคำว่า Metaverse เป็นคำประสมจาก Meta แปลว่า เหนือกว่า กับ Universe แปลว่า จักรวาล รวมเป็น Metaverse แปลรวม ๆ ว่า จักรวาลเหนือความเป็นจริง Metaverse ถูกสร้างขึ้นมาใช้จริงในปี ค.ศ. 2003 ในรูปแบบ Massively Multiplayer Online ( MMO ) Game ชื่อ Second Life และยังมีเกมส์อื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดใกล้เคียงกันที่เราสามารถกล่าวได้ว่าเกมส์เหล่านี้นับเป็น Metaverse เช่น Minecraft , Roblox , Active Worlds, Decentraland, Fortnite เป็นต้น นอกจากนี้ Metaverse ยังถูกนำมาใช้ในด้านสังคมออนไลน์โดย Facebook ในปี ค.ศ. 2019 โดยใช้ชื่อเริ่มต้นว่า Facebook Horizon ซึ่งต่อมาถู