Noise-canceling Technology

 

 

Noise-canceling Technology

              ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ผมขอกล่าวถึงเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน (Noise-canceling Technology) ที่กำลังได้รับความนิยมนำไปใช้กับหูฟังประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การฟังเสียงเพลงไม่ถูกเสียงภายนอกรบกวนการรับฟัง อีกทั้งยังใช้ในการป้องกันเสียงรบกวนในขณะที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์กำลังจะนอนอีกด้วย

 ที่มา: https://www.sciencefocus.com/

              หลักการของเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนเป็นหลักการทางฟิสิกส์ซึ่งใช้คุณสมบัติของเสียงที่เป็นคลื่น Analog ที่ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) และระดับพลังงาน (Amplitude) ที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดเป็นเสียงต่ำสูงต่างกันไป กระบวนการตัดเสียงรบกวนเริ่มต้นโดยการใช้ Microphone รับเสียงจากภายนอกมาประมวลผล และสร้างคลื่นเสียงที่มี Phase ที่ตรงข้ามกันกับเสียงที่ได้รับมา แล้วใช้ Speaker ส่งสัญญาณเสียงตรงกันข้ามนั้นออกไปผสมกับเสียงต้นทาง ทำให้ระดับเสียงถูกหักล้างกันเกิดเป็นคลื่นเสียงผสมที่มี Amplitude เป็น 0 หรือใกล้เคียง 0 ซึ่งหมายถึงความเงียบนั่นเอง
              อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Noise-canceling ยังมีข้อเสียในเรื่องของการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเสียงปกติของหูฟัง ทำให้อุปกรณ์หูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนยังคงจำเป็นต้องต่อเชื่อมสายเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก หรือจำเป็นต้องชาร์ตไฟบ่อยครั้งหากเป็นอุปกรณ์ไร้สาย หรือต้องเพิ่มขนาด Battery ทำให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่และหนักขึ้นด้วย นอกจากนี้ระบบป้องกันเสียงรบกวนอาจทำให้คุณภาพเสียงของหูฟังลดลงหรืออาจทำให้เกิดเสียงหวีดจากการที่คลื่นผสมมีพลังงานหรือ Amplitude ที่ไม่เท่ากับ 0 ได้ด้วย

 
บทความจาก : อาจารย์ ดร. ปิติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (8 กุมภาพันธ์ 2565)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.npru.ac.th

เว็บไซต์สาขาวิชา : http://pgm.npru.ac.th/ct/

ดูประวัติผู้เขียน : http://pws.npru.ac.th/pitiphol/

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Sensor Network (WSN)

การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1

เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing และ Fog Computing